O DIVADLE

V roce 2019 vzniklo Hudební divadlo Ze:Mě.
Mladí studenti, začínající umělci a zkušení profesionálové v jejich zádech, to je zakládající skupina, jež se semkla kolem budějovického autora a skladatele Vojtěcha Adamčíka.
Vojtěch Adamčík se od amatérského divadla se svými spolužáky vypracoval za léta 2014 až 2019 třemi inscenacemi: Úděl osudu, Cyrano a Zaslaná pošta do podoby zkušeného skladatele, dirigenta a posléze i ředitele. Veškeré jeho úsilí mělo jediné východisko, a to posunout jeho tvorbu na plně profesionální platformu. Proto letošním rokem založil se svými kolegy Hudební divadlo Ze:Mě s.r.o..

Divadlo vzniklo s cílem vytvořit v Českých Budějovicích stabilní platformu pro muzikálovou tvorbu a to především autorského rázu. Snažíme se o vytvoření bezpečného prostoru pro velice nadané amatéry, studenty konzervatoří a čerstvé absolventy uměleckých škol. V dnešní době se právě tato skupina umělecké populace potýká s problémy, jak se dostat na divadelní scénu, neboť fungující instituce vyžadují především praxi na jevišti. Ne nadarmo jsme projektu zpočátku říkali Inkubátor, jakožto pracovní jméno divadla.
Kromě funkční a placené praxe, které se studentům například u ochotnických divadel nedostane, vytváříme zároveň nové pozice na trhu práce – především pro instrumentalisty, neboť máme za cíl mít inscenace doprovázené živým orchestrem.

Naši první sezonu jsme oficiálně započali Muzikálovým Gala, které se odehrálo v prostorách KD Vltava v datu 25.9.2019. Účelem muzikálového gala bylo nastartovat v Českých Budějovicích diváky na příval tvorby divadla Ze:Mě. O vysokou kvalitu večera se postarali profesionálové muzikálové scény. Naše pozvání se podílet na programu přijali:
Milan Peroutka, Lukáš Randák, Elis Ochmanová, Lukáš Adam, Andrea Holá a Lindsay J. Salvati. Pod taktovkou našeho ředitele Vojtěcha Adamčíka spolu se symfonickým orchestrem nastudovali večer těch největších muzikálů a ve vyprodaném sále zanechali mnoho emocí.
Nejdůležitější části večera však bylo oficiální pokřtění Hudebního divadla Ze:Mě o něž se zasloužili naši tři patronové Lumír Olšovský, Zdeněk Barták a Michael Prostějovský.

Pro první rok jsme se rozhodli obnovit s aktualizovanou inscenací Cyrano, která měla v Českých Budějovicích obrovský úspěch, ukončené po 40 plně vyprodaných reprízách v prostorách Malé scény Metropolu v Českých Budějovicích.
Malými změnami se myslí plnohodnotná scéna v prostorách Kulturního domu Vltava, kostýmy odpovídající úrovni profesionálního divadla, šermířské nastudování scén pod vedením Petra Nůska a profesionálů z šermířské skupiny A.R.G.O. a především s živým orchestrem.