AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID–19

platné od 22. 11. 2021

  1. V současné době hrajeme pro 100% kapacitu sálu (408 sedadel).
  2. V prostorách Kulturního domu Vltava a během představení mějte, prosím, po celou dobu zakrytá ústa respirátorem KN95 / FFP2, případně nanorouškou.
  3. V hledišti platí zákaz konzumace jídla a pití.
  4. Před vstupem do sálu je nutné prokázat se potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci Covid–19.
    1. certifikát o dokončeném očkování (minimálně 14 dní po 2. dávce)
    2. potvrzení o prodělání nemoci Covid–19 v předchozích 180 dnech